Ceny naszych usług księgowych ustalamy indywidualnie z każdym Klientem w drodze negocjacji i zależy ona przede wszystkim od liczby dokumentów księgowych oraz liczby pracowników w danym miesiącu. Pod uwagę brany jest również zakres świadczonych usług, oraz rozmiar i specyfikację prowadzonej działalności gospodarczej

W przypadku zainteresowania obsługą księgową uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty. Po otrzymaniu niezbędnych informacji na temat Państwa firmy, niezwłocznie zostanie Państwu przedstawiona najbardziej optymalna oferta. Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem. Ulega ona zmianie , gdy dokumentacja Klienta bądź czas pracy zmienia się znacząco.

Nasze ceny są bardzo konkurencyjne. Nie stosujemy dodatkowych opłat np. za konsultacje księgowe i prawne lub sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS czy Urzędu Statystycznego. Cena za usługi księgowe już to wszystko zawiera.