ul. Witosa 61 25-561 Kielce 600-309-619 biuro@ksiegowykielce.pl