Biuro Rachunkowe Esus Consulting Grzegorz Siuda z Kielc, oferuje Państwu szeroką paletę swoich usług

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR),
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtowców,
 • prowadzenia księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje i deklaracje dot. podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych w podatku dochodowym
 • wysyłka deklaracji – drogą elektroniczną przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych  
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • kontakt z urzędem skarbowym i ZUS,
 • odbieranie dokumentów od klienta
 • pomoc w utworzeniu nowego podmiotu lub w zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej
 • opracowanie całości bądź części dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  wymaganej Ustawą o rachunkowości
 • obsługa kontroli podatkowych,
 • obsługa audytorów przy badaniu sporządzonego sprawozdania finansowego,
 • sprawozdania finansowe dla celów zarządczych wg ustalonych kryteriów,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty, sporządzanie przelewów,
 • kontrola stanu należności i zobowiązań,
 • opracowywanie różnego rodzaju regulaminów wewnętrznych, w tym: tworzenie regulaminów wynagradzania, instrukcji kontroli i obiegu dokumentów, instrukcji gospodarki kasowej, instrukcji gospodarki magazynowej, instrukcji inwentaryzacyjnej